EPS-Servis s.r.o.

Projektová činnost

Oblast vodního hospodářství a krajinného hospodářství, pozemní stavby

Oblast projektování geologických prací

Oblast projektování geologických prací

Oblast projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem